Laatste update (JJ/MM/AAAA) : 07/02/2018
(Info-Santé bevat veel variabelen, bijgewerkt op verschillende frequenties.)


I. Onderzoek door de inhoudstafel    I. Inhoudstafel van de gebruikelijkste variabele
  II. Algemene Info-Gezondheidsinhoudstafel


II. Opzoeken via sleutelwoorden

Klik op de knop "alle sleutelwoorden" om een overzicht te verkrijgen van de beschikbare sleutelwoorden
OF
Geef een sleutelwoord (of het begin van een sleutwoord):
  Klik vervolgens op de knop "alle sleutelwoord": u verkrijgt een lijst van alle sleutelwoorden beginnend met de door u ingevoerde karakters.


 

III. Opzoeken naar variabelen

Klik op de knop "Variabelen": u verkrijgt een lijst van alle opgenomen variabelen beginnend met de door u ingevoerde karakters
 

Om vlotter te werken zal ArisWeb drie vensters simultaan openen:
 -een venster met de historiek van uw opzoeking (8 laatste schermen)
 -een venster met de door u aangemaakte tabel
 -een venster voor de documentatie.

Op uw verzoek kan ArisWeb voor elke nieuwe tabel of aanpassing een nieuw venster openen. Op die manier kunt u verschillende opzoekingen bewaren.


Nieuw onderzoek |  Home oude site SESA |  CIPMP v.z.w. |  CIPMP Infogezondheid