VIE PRIVEE
 
PERSOONLIJKE LEVENSFEER
                                                                                                                                                                         

 

  En tant que médecin, vous faites partie d'une base de données, gérée par le Centre universitaire d'Information sur les professions médicales, sous la direction scientifique de l'UCL. Son but est purement scientifique : statistiques, diffusion d'information scientifique et échantillons pour enquêtes scientifiques. Vous pouvez demander à vérifier vos données et à les faire corriger, à ne pas figurer parmi les destinataires d'information scientifique et à ne pas faire partie d'échantillons d'études scientifiques composés à partir de cette base. Celle-ci est enregistrée auprès de la Commission de Protection de la vie privée (n° de dossier : 00392057). Diverses informations relatives à cette base et à l'offre médicale en Belgique sont disponibles sur le site web de l'asbl (tapez CIPMP UCL).      

In uw hoedanigheid van arts maakt u deel uit van een geautomatiseerd databestand dat beheerd wordt door een VZW (" Centre universitaire d'Information sur les professions médicales ") onder de leiding van de UCL (SESA).   Deze gegevens worden gebruikt voor het opmaken van statistieken, wetenschappelijke studies en om wetenschappelijke informatie te verspreiden.  U kan om de gegevens die op U betrekking hebben vragen, controleren en zo nodig, laten verbeteren.  U kan ook vragen om geen informatie te ontvangen en geen deel uit te maken van steekproeven samengesteld op basis van de gegevens van het Centrum. Het bestand is geregistreerd bij de Commissie voor de bescherming van persoonlijke levensfeer (dossiernummer : 00392057).. Informatie over dit bestand en over het aanbod van medische diensten in België kunt U vinden op deze website.

 
 
 
 

Zie hier het volledige document