Opzoeken via sleutelwoorden
Klik op de knop "alle sleutelwoorden" om een overzicht te verkrijgen van de beschikbare sleutelwoorden
OF
Geef een sleutelwoord (of het begin van een sleutwoord):
  Klik vervolgens op de knop "alle sleutelwoord": u verkrijgt een lijst van alle sleutelwoorden beginnend met de door u ingevoerde karakters.


 

OF
Opzoeken via sleutelwoorden


  Klik op de knop "Variabelen": u verkrijgt een lijst van alle opgenomen variabelen beginnend met de door u ingevoerde karakters
 

Om vlotter te werken zal ArisWeb drie vensters simultaan openen:
 -een venster met de historiek van uw opzoeking (8 laatste schermen)
 -een venster met de door u aangemaakte tabel
 -een venster voor de documentatie.

Op uw verzoek kan ArisWeb voor elke nieuwe tabel of aanpassing een nieuw venster openen. Op die manier kunt u verschillende opzoekingen bewaren.